تازه های رفتارهای کودکان

رفتارهای پرخطر در دوران نوجوانی : آنچه والدین باید بدانند

مجموعه: رفتار از کودکی تا نوجوانی مصرف دخانیات یکی از رفتارهای پرخطر نوجوانان   علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان + راههای پیشگیری  نوجوانی دوره ی گذر از کودکی و ورود به بزرگسالی است. این دوره همراه با تغییرات جسمی، فکری و روحی است. ممکن است به علت تغییرات …

توضیحات بیشتر »

علل دزدی در نوجوانان چیست و اگر نوجوانتان دزدی می کند چه باید کرد؟

مجموعه: رفتار از کودکی تا نوجوانی علل دزدی در نوجوانی   از علل تا راهکارهای برخورد با دزدی نوجوان  نوجوانی دوران پرفراز و نشیبی برای هر فرد محسوب می شود، به علت عبور از دوران کودکی و ورود به بزرگسالی همچنین تغییرات هورمونی وسیعی که در این دوره اتفاق می …

توضیحات بیشتر »