کود پودری مونو پتاسیم فسفات 34 52 0 باواریا محصول شرکت پلنتا آلمان

کود پودری مونو پتاسیم فسفات 34-52-0 باواریا متاع کمپانی پلنتا آلمان
سولفات منگنز, مونو آمونیوم فسفات, مونو پتاسیم فسفات

تماس مونو پتاسیم فسفات با پوست ممکن هست بیماریهای پوستی موجود را تشدید کند. در ادامه وضعیت کلی مونو پتاسیم فسفات ممکن است به پوست و دیده زخم بزند و منجر سوزش دستگاه تنفسی شود.

مونو آمونیوم فسفات

استنشاق متاع ممکن هست منجر تشدید مشکلات تنفسی مزمن نظیر آسم، نفخ (آمفیزم) یا این که برونشیت شود. ملازم است. زمان فعالیت با همین ماده شیمیایی به کارگیری از تجهیزات ایمنی الزامی می باشد.

مونو پتاسیم فسفات

به کارگیری از دستگاه شارژر ممکن هست به کود زخم برساند و هرگونه نقص‌ در ادامه فعالیت با آن را ارتقاء دهد.

1. تماس دیده با مونو پتاسیم فسفات ممکن هست منجر سوزش آن شود.برای بهبود حالت دیده در ادامه همین موقعیت پلک را گشوده نگه داشته و با یک جریان آب اثبات و ملایم به جهت دستکم 15 دقیقه آن ها را به شتاب بشویید.

در ادامه شکل مسمومیت با همین ماده راهنمای ذیل را مطالعه کنید. به جهت بهبود موقعیت در ادامه شکل تماس، فورا با میزان متعددی از آب و صابون دستکم به مدت 5 دقیقه بشویید.  This c​ontent has  been done with the help of GSA Cont en t  Ge​nerator DEMO.

در ادامه شکل تماس طولانی مدت ممکن هست منجر سوزش شود. فرمول مونو فسفات پتاسیم ( KH2PO4 ) به شکل (۳۴-۵۲-۰) می باشد وجهت به کارگیری در ادامه شرایطی که می بایست نیتروژن در ادامه مرحله محدود نگه داشته شود زیاد مطلوب می باشد.

محتوای بالای مواد مغذی DAP در ادامه کمتر حمل و نقل ، حمل توشه و هزینه های به کارگیری اثرگذار هست DAP در ادامه اکثری از نقاط دنیا ایجاد می شود و یک کالای کودی هست که به طور گسترده جهانی شده هست .

کود دی آمونیوم فسفات (Diammonium Phosphate)که به اختصار آن را DAP می نامند. می بایست در ادامه حیث داشت که قابلیت تماس با بقیه مواد جز همین ماده هم وجود دارد.

از همین ماده در ادامه تبدیل فرکانس غیرخطی از نور لیزر به جای پروتئین (منظم) KDP به کارگیری میگردد به برهان همین که جایگزینی پروتونها با دوترونها در ادامه بلور تغییر و تحول مییابد و سومی نصیب از گیرایی مولکولی قدرتمند OH به ارتفاع موجهای طولانیتر، عمده آن را جابجا میکند.

5. اثرات مزمن: همین متاع شامل هیچ کدام از مواد تشکیل دهنده مشخص شده به وسیله IARC، NTP، ACGIHیا OSHA که محتمل یا این که مشکوک به داشتن مواد سرطانزا به جهت انسان معرفی شدند، نیستند.

همین ماده از دو ماده تشکیل دهنده متداول در ادامه صنعت کود ساخته شده و بیشترین فسفر را از هر کود جامد رایج دارد.

مونو فسفات پتاسیم ( KH2PO4 ) از اشکال کودهای جامد بوده که از پتاسیم و یون دی هیدروژن فسفات تشکیل شده است.

همین کود را می اقتدار با همگی کودهای قابل حل در ادامه آب ( بجز کودهای کلسیمی قابل حل و محلولهای غلیظ منیزیومی ) ادغام کرد .

Krista-MKP یک کود فسفره و پتاسه تماما قابل حل در ادامه آب می باشد که مصرف آن بخصوص به جهت تعداد متعددی از گیاهان باغبانی اثرگذار هست .

منگنز منجر میگردد تعداد متعددی از آنزیمها در ادامه تن جانداران و انسان ها فعال شود. مصرف مقادیر متعددی از نمک فسفات (بیش از 0/1 گرم به جهت یک شخص بالغ) ممکن هست به تخلیه روده و در ادامه عاقبت اسهال و احتمالاً گرفتگی عضله ها شکمی باعث شود.

در ادامه فرایند آنزیمی، احیای نیترات، متابولیسم پروتئین و خنثی نمودن رادیکالهای آزاد مو ثر است. اما نباید فراموش کرد که مصرف خودسرانه و بی از حد آن هم ممکن هست سبب ساز کمتر رشد، از دست دادن اشتها و کمتر جذب آهن تن و در ادامه عاقبت پیدایش اندک خونی گردد.

مونو فسفات پتاسیم ( KH2PO4 ) به وسیله تیم تولیدی ZAEEM به شکل پودری ایجاد شده و به جهت شرایطی که مصرف نیتروژن پایین در دست گرفتن هست زیاد مطلوب می باشد.

همین کود پودری هست کریستالی و قابل انعطاف که سریعا در ادامه آب حل می گردد . نتیجه های به دست آمده از همین پژوهش نشان اعطا کرد که تام محلول پاشی های مونو فسفات پتاسیم منجر ارتقای قابل اعتنا در ادامه حالت برگ ها میشود.

مونو پتاسیم فسفات به رویه های گوناگون قابل به کارگیری بوده و همینطور تا حدی منجر در دست گرفتن بیماری های گیاهی می شود.

کود مونو پتاسیم فسفات قابليت مصرف در ادامه تمامي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي را دارااست و همینطور به دو رویه محلول پاشی و یا این که آب آب پاشی می توان از آن به کارگیری کرد، به این معنی که نیز از شیوه برگ و نیز از شیوه ریشه می تواند به وسیله گیاه جذب شود.

از همین کود می اقتدار در ادامه همگی سیستم های کود آب پاشی نظیر هیدروپونیک ( آبکشت ) , قطره ای , بارانی , دوار مرکزی , خطی و چرخدار به کارگیری نمود .

همینطور همین متاع امکان به کارگیری در ادامه سیستم های آب آب پاشی را دارا می باشد. مونو آمونیوم فسفات منجر ارتقاء مقاومت گیاه در ادامه برابر استرس و بیماری­ها می­شود.

به برهان EC ذیل ( ۷/۰ ms/cm ) همین کود نسبتا سوای خسارت به جهت به کارگیری بر بر روی برگ می باشد و خطر سوختگی گیاه نسبتاً وجود ندارد .

همینطور همین گونه کود وزن، رنگ و میزان مرغوب بودن متاع را بهبود بخشیده و خواص انبار داری متاع را ارتقاء می دهد.

به مراد بهبود موقعیت چنانچه مجروح باخبر و هوشیار است، 2 تا 3 جام آب به او دهید تا بنوشد و با زدن پشت گلو با انگشت، او را وادار به استفراغ کنید.

چنانچه ناراحتی یا این که سوزش دستگاه تنفسی شکل داد، مجروح را به هوای جدید منتقل کنید. 3. استنشاق مونو پتاسیم فسفات ممکن است منجر سوزش شدید دستگاه تنفسی شود.

مونوآمونیوم فسفات کودی تماماً خالص فسفات هست که بهسرعت و بهطور تام حل میشود. به طور معمول، سنگ معدن منگنز با تبدیل به سولفات منگنز (II) خالص می شود.

هر دو از فسفات سنگ مشتق شدهاند. در ادامه تشخیص درمان، می بایست هر دو بخش آنیونی و کاتیونی مولکول حیث شود.

M-K-P در ادامه تام روند رویش کاربرد داشته و فسفر و پتاسیم گزینه نیاز گیاه را بر طرف می نماید. یادداشتهایی به جهت پزشک: تمامی روند درمانی می بایست بر شالوده نشانه ها و نشانههای درد در ادامه مریض باشد.

به جهت به دست آوردن داده ها عمده در ادامه گزینه محصولات و ارزش آن ها با ما‌درها تماس بگیرید . در ادامه گزینه اشخاص سالم، عمده نمک بلعیده شده در ادامه مدفوع با اسهال دفع شده و در ادامه عاقبت هیچ نوع سمیت دستگاهی را تولید نمیکند.

اعتنا فرمایید که با کمتر pH ، در ادامه دسترس بودن P تغییر و تحول می کند. مصرف مونو پتاسیم فسفات به فرو نشاندن بيماری های برگی نظیر سفيدک دروغی بخصوص هنگامی که ميزان آلودگی پايين هست , امداد می نماید .

مصرف Krista-MKP به فرو نشاندن بیماری های برگی نظیر سفیدک دروغی بخصوص هنگامی که مقدار آلودگی ذیل هست , امداد می نماید .

تمامی نمکهای فسفات بجز نمکهای کلسیم، مهم خطر احتمالی کمتر مقدار کلسیم خون هستند، پس مقدار کلسیم می بایست در دست گرفتن شود.

همینطور در ادامه ارتقاء حجم و مقدار مواد جامد محلول میوه اثر گذار است. M-K-P تولیدی تیم تولیدی ZAEEM فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین می باشد و از امکان انحلال بالایی در ادامه آب برخوردار است.

Krista-MKP سوای کلر , سدیم و فلزات سنگین هست . سولفات منگنز از شیوه واکنش فی مابین دی اکسید منگنز و دی اکسید گوگرد یا این که فی مابین پرمنگنات پتاسیم با سولفات هیدروژن سدیم و پراکسید هیدروژن ایجاد شود.

پتاسیم دی هیدروژن فسفات به تیتر کود به کارگیری می شود. به جهت ایجاد سولفات منگنز از کنسانتره دی اکسید منگنز که به وضعیت پیرولوسیت MnO2 هست به کارگیری می گردد.

مونو آمونیوم فسفات علاوه بر مصارف کشاورزی ، در ادامه صنعت های دیگری هم کاربرد دارااست که تفسیر همین موردها در ادامه همین فرصت نمی گنجد .

اعتنا فرمایید که مسمومیت نیتروژن معمولا در ادامه خاک های با pH بالا و خاکهای آهکی شکل می گیرد. مونو آمونیوم فسفات هم یک مادهی دوستداشتنی به جهت رویش کریستال تفریحی هست که به تیتر کیتهای لوازم بازی با رنگهای متفاوتی ادغام میشود.

فسفر یکی از از عنصرها اضطراری گزینه نیاز گیاه هست که نسبتاً در ادامه آب سوای حرکت هست براین اساس مشکلات شسته شدن با آب را ندارد .

از آنجا که فسفاتهای سدیم تقریبا بازی هستند، اکثر اوقات به مواد غذایی بیشتر می‌شوند تا اسیدی نشوند. براین اساس با اعتنا به عوارض فوق اضطراری هست اعتنا داشته باشید که صد رد صد در ادامه صورتی که خاک گیاه از فقدان همین عنصر رنج می موفقیت به جهت برطرف کردن فقدان آن از کود فسفر نظیر دی آمونیوم فسفات، مونو آمونیوم فسفات ، مونو پتاسیم فسفات و…

راندمان جذب فسفر آن زیاد بالا هست و مهم خواص قارچ کشی هم می باشد و می تواند از رویش قارچ ها و عامل ها بیماری زا خودداری نماید.

همین گونه کود یک مبداء به اندازه از عنصرها فسفر و پتاسیم بوده و مهم خواص قارچ کشی هم می باشد.

جهت اثرگذاری بهتر، همین کود می بایست قبل از کاشت با 30 سانتی متر سطحی خاک ادغام شود. همینطور مونو فسفات پتاسیم به تیتر یک استدلال بافر فعالیت می کند و PH خاک را در ادامه سطحی نسبتا ذیل نگهداری می کند.

همین متاع با داشتن مخلوط خوب از دو عنصر حیاتی جزء تام ترین کود های تغذیه در ادامه سطح رشدی و همینطور در ادامه سطح وصال متاع می باشد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

مشخصات بال ولو جوشی

بال ولو پی وی سی   بال ولو حبیب     بال ولو کلاس 3000   قیمت بال ولو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.